Afrikkalaisten historia Suomessa

Tutkimus- ja kirjahanke

Afrikkalaisten historiasta Suomessa – ja afrikkalaisuudesta osana suomalaisuutta – tiedetään hyvin vähän, vaikka afrikkalaistaustaisia henkilöitä on vaikuttanut Suomessa jo 1800-luvulla ja vaikka nykyään monissa Suomen afrikkalaisyhteisöissä elää jo kolmannen polven suomalaisia. Olemme kirjoittamassa ensimmäistä tieteellistä suomenkielistä teosta, joka kokoaa kattavasti afrikkalaisten diasporan historiaa Suomessa aina 1990-luvulle, jolloin afrikkalaisyhteisöjen määrä alkoi nopeasti kasvaa.

Kirjahankkeemme Afrikkalaisten diaspora Suomessa (työnimi) on kahden tutkijan – YTT, dosentti Anna Rastaan (Tampereen yliopisto) ja professori Leila Koivusen (Turun yliopisto) – yhteishanke. Se keskittyy afrikkalaisten diasporan monimuotoisuuteen ja afrikkalaistaustaisten suomalaisten toimintaan perhe-elämässä, opiskelijoina ja työelämässä, viihteen, urheilun ja taiteen parissa sekä muilla yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen kentillä. Tutkimme myös, miten afrikkalaisten ja diasporan läsnäolo on muokannut suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Olemme tehneet esisopimuksen kirjan julkaisemisesta tietokirja- ja tiedekustantamo Gaudeamuksen kanssa. Hankkeemme tarkoituksena on paitsi tuottaa tutkittua tietoa historiasta myös edistää aiheen nykydokumentointia ja luoda näin pohjaa sellaiselle tulevalle tutkimukselle, jossa diasporayhteisöjä tarkastellaan vähemmistöyhteisöinä ja kulttuureina ja samalla osana suomalaista yhteiskuntaa. Teoksemme pohjautuu aiemmissa tutkimusprojekteissamme keräämillemme aineistoille, joita täydennämme haastatteluin sekä arkisto- ja muilla aineistoilla.  

Hankkeeseen sisältyy paljon yhteistyötä afrikkalaistaustaisten suomalaisten kanssa.  Järjestämme hankkeen kumppaneiden kanssa keskustelutilaisuuksia ja pyrimme muutenkin dialogiin kirjahankkeen eri vaiheissa.

Esite haastateltaville on ladattavissa täältä.

Projektin tietosuojailmoitukseen voi tutustua täällä.

Suostumuslomake haastateltaville (ladattava WORD-tiedosto).

Yhteistyökumppaneitamme (täydentyy)

Afroeuropeans Net – Network for African European Studies

Afrofinns ry

Decolonizing History-Writing: Transcultural Production, Mobilization and Transformations of Knowledge in Finnish-Namibian Relations 1870-1990 (FinNamKnow). Leila Koivusen johtama tutkimushanke, Turun yliopisto.

Fest Afrika

Helinä Rautavaaran museo

Helsingin kaupunginmuseo

Siirtolaisuusinstituutti

Photo: Elvis Fuamba / Afrofinns ry.