Anna Rastas

Anna Rastas

Olen kulttuurintutkija ja yhteiskuntatieteilijä, tiedetaustaltani sosiologi ja sosiaaliantropologi. Olen erikoistunut etnografisiin, osallistaviin ja toimintatutkimusmenetelmiin.

Tutkimusalueitani ovat rasismi ja antirasismi, etniset suhteet, vähemmistöt ja marginalisaatio, intersektionaalisuus, Afrikkalaisten diaspora, kolonialismin perintö ja dekolonisaatio, lapsuus, sekä museot ja kulttuurituotanto.

Tampereen yliopistossa olen toiminut akatemiatutkijana, kollegiumtutkijana, sosiaaliantropologian ma. professorina ja lehtorina sekä muissa tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2001. Olen luennoinut ja ollut vierailevana tutkijana myös useissa ulkomaisissa yliopistoissa (University of Amsterdam; University of California, Davis; University of KwaZulu-Natal), tehnyt kenttätöitä eri maissa ja toiminut kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja verkostoissa.

Tutkimustyön ohessa olen kouluttanut ja konsultoinut viranomaisia, järjestöjä ja eri ammattiryhmiä. Aiempaa työkokemusta mm. pakolaistyöstä Tampereen kaupungilla ja järjestöissä, toimittajana eri lehdissä ja korkeakoulupolitiikasta.

Työni lisäksi rakastan perhettäni, ystäviäni, puutarhanhoitoa ja kulttuuririentoja.

Yhteystiedot
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (SOC)
33014 Tampereen yliopisto
anna.rastas(at)tuni.fi
+358 40 1909845