Anna Rastas

Anna Rastas

Olen kulttuurintutkija ja yhteiskuntatieteilijä, tiedetaustaltani sosiologi ja sosiaaliantropologi. Olen erikoistunut etnografisiin, osallistaviin ja toimintatutkimusmenetelmiin.

Tutkimusalueitani ovat rasismi ja antirasismi, etniset suhteet, vähemmistöt ja marginalisaatio, intersektionaalisuus, Afrikkalaisten diaspora, kolonialismin perintö ja dekolonisaatio, lapsuus, sekä museot ja kulttuurituotanto.

Toimin yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa, missä olen työskennellyt myös akatemiatutkijana, kollegiumtutkijana, sosiaaliantropologian ma. professorina ja lehtorina sekä muissa tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2001. Tärkeimmät affiliaationi muihin yliopistoihin: Helsingin yliopiston Humanistinen tiedekunta / kansatiede (dosentti ) Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, Institute of Advanced Studies, University College London (External Affiliate). Olen myös ollut vierailevana tutkijana ja luennoitsijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa (University of Amsterdam; University of California, Davis; University of KwaZulu-Natal), tehnyt kenttätöitä eri maissa ja toiminut monissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja verkostoissa.

Tutkimustyön ohessa olen kouluttanut ja konsultoinut viranomaisia, järjestöjä ja eri ammattiryhmiä. Aiempaa työkokemusta mm. pakolaistyöstä Tampereen kaupungilla ja järjestöissä, toimittajana eri lehdissä ja korkeakoulupolitiikasta.

Työni lisäksi rakastan perhettäni, ystäviäni, puutarhanhoitoa ja kulttuuririentoja.

Yhteystiedot
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (SOC)
33014 Tampereen yliopisto
anna.rastas(at)tuni.fi
+358 40 1909845