CV

Tutkinnot ja oppiarvot

 • Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologia / sosiaaliantropologia. Tampereen yliopisto, 2007. Arvosana: Laudatur.
 • Ammatillinen opettajankoulutus, opettajan pedagogiset opinnot, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 1999.
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologia, Tampereen yliopisto, 1994.

Työkokemus

Nykyinen työtehtävä

Yliopistonlehtori, dosentti (vuodesta 2013 /sosiaaliantropologia), Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto,

Affiliaatiot muihin yliopistoihin

External Affiliate, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Racism and Racialisation, Institute of Advanced Studies, University College London, 2020.

Kansatieteen dosentti, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2018.

Aiemmat työsuhteet Tampereen yliopistossa

 • Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1.9.2015 – 31.8.2020, mistä ajasta vierailevana tutkijana tammi-helmikuun 2018 (University of California, Davis, Department of African and African American Studies) ja lokakuun 2017 (University of Amsterdam, Department of Anthropology).
 • Kollegiumtutkija, Institute for Advanced Social Research, 1.8.2014 – 31.8.2015;
 • Sosiaaliantropologian professori (ma.), Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 1.8.2012 – 31.7.2014.
 • Tutkijatohtori, Liikkuva maailma -tutkimusohjelma, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 1.1.2011-31.7.2012.
 • Vastuullinen projektin johtaja, Sosiaalitutkimuksen laitos, (rah. Koneen Säätiö), 2008 – 2010.
 • Sosiaaliantropologian yliassistentti / ma. lehtori, Sosiaalitutkimuksen laitos, vuosien 2003 – 2010 aikana yht. 4 vuotta ja 7 kuukautta.
 • Tutkija, SOVAKO Sosiaalitieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, 7 kk, 2004; , SYREENI (Syrjäytyminen ja etniset suhteet) –tutkimusohjelma, rah.Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto, 2001 –2003 yht. 33 kk.

Muu työkokemus

 • Päätoiminen tuntiopettaja, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 1.1.2000 – 31.1.2001.
 • Johtaja, Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, Tampereen kaupunki, 1.8.1994 – 31.12.2000, mistä virkavapaalla 1.1.2000 – 31.12.2000.
 • Pakolais- ja kansainvälisten asioiden sihteeri, Suomen Punainen Risti, Hämeen piiri, 1992 (11 kk).
 • Opettaja, pakolaisten työelämään valmentavilla kursseilla 1990-luvulla, eri työnantajia.
 • Korkeakoulupoliittinen sihteeri, Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunta, 2 vuotta 1980-luvun lopulla. Toimin ko. ajanjakson myös Tampereen yliopiston hallituksen jäsenenä.
 • Toimittaja/kesätoimittaja paikallis- ja sanomalehdissä 1980 ja -90-luvuilla, yhteenlaskettuna noin 1,5 vuotta.

Johtamilleni tutkimushankkeille myönnetty kilpailtu rahoitus

 • Rethinking diasporas, redefining nations. Representations of African diaspora formations in museums and exhibitions, ( akatemiatutkijahanke 1.9.2015 2015 – 31.8.2020), Suomen Akatemia.
 • The African presence in Finland. IASR (kollegiumtutkijahanke), Tampereen yliopisto, 2014 – 2016, mistä ajasta työskentelin IASR:ssä 12 kk.
 • Kotouttamista kulttuurityössä. Toimintatutkimushankkeeni toimintaosion, Afrikka Suomessa näyttely (Työväenmuseo Werstaalla 1.4.-18.11.2015) toteuttamiseen, museon hallinnoima rahoitus, EU Solid Funds, project number: IF2113C4, rahoitusta myös muista lähteistä (esim. Koneen Säätiö, OPM)
 • Uusien vähemmistöjen tutkimisen epistemologiset haasteet. Liikkuva maailma –tutkimusohjelma, Tampereen yliopisto.
 • Tietokirjojen Afrikka Suomessa, Koneen Säätiö, 1.1.2008 – 31.12.2010.
 • The sixth Afroeuropeans: Black Cultures and Identities in Europe -konferenssille (6.-8.7.2019, Tampereen yliopisto) rahoitus seuraavista lähteistä: Tieteellisten Seurain Valtuuskunta; Tampereen yliopiston tukisäätiö; Tampereen kaupunki; European Commission against Racism and Intolerance (ECRI); Koneen Säätiö; Music Archive Finland; Speaking Volumes Live Literature Productions / Arts Council England; Coastal Carolina University.

Palkinnot

 • Vuoden tiedeteko 2019 -palkinto, 12.12.2019. Myöntäjä Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Asiantuntija- ja luottamustehtävät

 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jäsen (2021 – 2024)
 • Kulttuurintutkimuksen seura, hallituksen jäsen (2021 – 2023)
 • Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, hallituksen jäsen (2019 – 2021)
 • Helinä Rautavaaran museo, hallituksen jäsen (vuodesta 2018)
 • Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan Neuvoston rasismin vastaisen komission (European Comission against Racism and Intolerance (ECRI) of the Council of Europe) jäsen (deputy member of Finland) 1.7.2014 – 1.7.2019).
 • Olen toiminut vastaväittäjänä, esitarkastanut väitöstutkimuksia ja arvioinut dosentuuri- ja tutkimusrahoitushakemuksia sekä ollut kutsuttuna ohjausryhmän jäsenenä useissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa.
 • Olen monien kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten seurojen jäsen (esim. Suomen Antropologinen Seura, ETMU, Westermarck Seura, Lapsuuden tutkimuksen seura, kansainvälisistä mm. EASA, SIEF, ASWAD, ACS, ACHS) ja toiminut mm. Kulttuurintutkimuksen Seuran sekä Suomen Naistutkimuksen (nyk. Sukupuolentutkimuksen) Seuran hallituksissa.
 • Olen koordinoinut kansallisia tutkijaverkostoja (esim. Rasmus-tutkijat, 2002-2007; Research Network on African Diaspora Studies, 2014- 2018) ja toiminut aktiivisesti monissa kansainvälisissä tutkijaverkostoissa. Olen perustanut ja koordinoin InreNet verkostoa, joka keskittyy intersektionaalisuuteen erityisesti tutkimuksessa.
 • Olen toiminut referee arvioijana kotimaisille ja kansainvälisille aikakausjulkaisuille (esim. European Journal of Cultural Studies; Social Identities; Ethnicities; Young, Nordic Journal of Youth Research; Nordic Journal of Migration Research; Open Cultural Studies) ja arvioinut käsikirjoituksia kotimaisille ja kansainvälisille kustantajille (esim. Ashgate; Rowman & Littlefield International). Toimin Osuuskunta Vastapainon hallituksen jäsenenä vuosina 2008 – 2011 ja Nuorisotutkimus -lehden toimitusneuvoston jäsenenä 2004 – 2009.
 • Olen tehnyt paljon yhteistyötä viranomaisten ja järjestökentän kanssa erityisesti rasismiin liittyvissä kysymyksissä kutsuttuna asiantuntijana, kouluttajana ja projektien ohjausryhmien jäsenenä.
 • Olen pitänyt yleisöluentoja ja antanut tutkimusaiheitani koskevia haastatteluja medialle (TV, radio, lehdet).

Kokemus opettajana

Olen toiminut päätoimisena opettajana Tampereen yliopistossa useita vuosia opettaen sekä perustutkinto-opiskelijoita että jatko-opiskelijoita ja suunnitellut ja vetänyt kursseja sekä luennoinut useimmissa Suomen yliopistoissa sekä ulkomailla, mm. seuraavissa yliopistoissa: Utrechtin yliopisto, KwaZulu-Natalin yliopisto, Lontoon yliopisto, Coimbran yliopisto, Amsterdamin yliopisto sekä  Californian yliopisto Davis’ssa).

Korkeakouluopiskelijoiden lisäksi olen kouluttanut eri ammattiryhmiä, esim. opettajia, varhaiskasvattajia, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, toimittajia, museoalan ammattilaisia, järjestöaktiiveja, syyttäjiä ja poliiseja. Lisäksi olen järjestänyt koulutusta turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille maahanmuuttajille.

Suoritin opettajan pedagogiset opinnot 1999, sen jälkeen olen täydentänyt osaamistani erilaisilla kursseilla ja työssä oppimalla. Opetustaitoni on arvioitu erinomaiseksi kahdesti, (2013 Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta; 2017 Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta). Opettajanakin suosin osallistavia ja toimintatutkimusmenetelmiä.

Useita julkaisujani on sisällytetty tutkintovaatimuksiin eri yliopistoissa.