Olen kulttuurintutkija ja yhteiskuntatieteilijä, tiedetaustaltani sosiologi ja sosiaaliantropologi. Olen erikoistunut etnografisiin, osallistaviin ja toimintatutkimusmenetelmiin. Tutkimusalueitani ovat rasismi ja antirasismi, etniset suhteet, vähemmistöt ja marginalisaatio, intersektionaalisuus, Afrikkalaisten diaspora, kolonialismin perintö ja dekolonisaatio, lapsuus, sekä museot ja kulttuurituotanto. Lue lisää.

Yhteystiedot
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (SOC)
33014 Tampereen yliopisto
anna.rastas(at)tuni.fi
+358 40 1909845