The African presence in Finland toimintatutkimusprojekti ja Afrikka Suomessa näyttely

The African presence in Finland toimintatutkimusprojekti ja Afrikka Suomessa näyttely

Työväenmuseo Werstas 2015

Millainen on afrikkalaisten diaspora Suomessa? Ketkä siihen identifioituvat ja millä tavoin? Minkälaisia yhteisöjä afrikkalaisten diaspora Suomessa pitää sisällään, mikä niitä yhdistää ja miten ne eroavat toisistaan? Millaisia siteitä niillä on entisin kotimaihin ja diasporayhteisöihin muualla maailmassa? Miten sukupolvien väliset erot näyttäytyvät diasporaan asemoituvien toimijuudessa? Miten afrikkalaisten diaspora on muuttanut Suomea ja suomalaisuutta? Näitä kysymyksiä tutkin yhdessä diasporaan asemoituvien suomalaisten ja hankkeen muiden kumppanien kanssa samalla kun suunnittelimme ja toteutimme Työväenmuseo Werstaalle vuonna 2015 järjestetyn Afrikka Suomessa näyttelyn.

Hankkeen mahdollisti vuoden työskentely Tampereen yliopiston tutkijagollegiumissa (IASR). Afrikka Suomessa näyttelyn tekemiseen rahoitus hankittiin yhdessä Työväenmuseon Werstaan kanssa, rahoittajina mm. Koneen Säätiö, OPM, sekä European Fund for the Integration of Third-country Nationals (EU Solid Funds, Kotouttamista kulttuurityössä projekti: IF2113C4).

Näyttelyn tekemiseen osallistui yli 200 ihmistä ja yhteisöä: tutkijoita, opiskelijoita, taiteilijoita, kansalaisjärjestöjä ja (muita) afrikkalaisyhteisöjen edustajia.

The African presence in Finland toimintatutkimusprojekti ja Afrikka Suomessa näyttely
Näyttelyhankkeen työpaja, yksi monista, Helsingissä 2014. Kuva: Uyi Osazee

Näytelyhankkeesta kertovia julkaisuja

  • Rastas, Anna (2020) Involving diaspora communities through action research. A collaborative museum exhibition on the African presence in Finland. Teoksessa Felipe Espinoza Garrido ym. (toim.) Locating African European Studies. London, Routledge.
  • Rastas, Anna (2016) Toimijuus edellä. Näyttely analyysina yhteisöistä ja kulttuurisista muutoksista. Teoksessa Jukka Jouhki ym. (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. EthnSuomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry., 125–164. Artikkeli on luettavissa Academia.edu sivullani.
  • Afrikka Suomessa -opetusmateriaali. Käsikirjoittamaani Afrikka Suomessa näyttelyn (Työväenmuseo Werstas 28.4. – 8. 11. 2015) pohjalta tehty opetusmateriaalipaketti Työväenmuseo Werstaan sivuilla. Toim. Wisam Elfadl, Hanna Niittymäki ja Warda Ahmed.
  • Elvis Fuamban /Afrofinns) video näyttelyn päättäjäisistä, sisältäen yhden museovieraan sekä museolehtori Wisam Elfadlin ja tutkimus/näyttelyhankkeen johtajan Anna Rastaan haastattelut.

Lisätietoa Afrikkalaisten diasporasta Suomessa

  • Rastas, Anna ja Leena Peltokangas (2018) Rosan jäljillä kolmella mantereella. Tulkintoja ylirajaisuudesta ja muuttuvasta suomalaisuudesta. Teoksessa Marko Lamberg ym. (toim.) Satunnaisesti Suomessa. SKS, 86–103.
  • Rastas, Anna ja Elina Seye (2016) Music as a site for Africanness and Diaspora Cultures: African Musicians in the White Landscape of Finland. African and Black Diaspora: An International Journal, 9:1, 82-95. DOI:10.1080/17528631.2015.1055652
  • Rastas, Anna (2014) Talking Back: Voices from the African Diaspora in Finland. In McEachrane, Michael (ed.) Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. London and New York: Routledge, 187-207.
  • Rastas, Anna (2013) Alille, Ainolle, Fatimalle ja Villelle. Suomalainen lapsilukija afrikkalaisten diasporasta. Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 83-114.
  • Rastas, Anna ja Jarkko Päivärinta (2010) Vastapuhetta afrikkalaisten diasporasta Suomessa. Kulttuurintutkimus, 27:4, 45-63.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja