Rethinking diasporas, redefining nations. Representations of African diaspora formations in museums and exhibitions

Muuttuvat diasporat ja kansat. Etnografinen tutkimus afrikkalaisten diasporasta museoissa ja näyttelyissä eri maissa. Rahoittaja Suomen akatemia, 2015-2020.

Hankkeessa tutkitaan globaalia afrikkalaisten diasporaa sekä diasporayhteisöjä ja kulttuureja paikallisesti eri maissa: niiden asemaa, muotoutumista, diasporayhteisöissä tapahtuvia muutoksia sekä niiden keskinäisiä eroja ja niitä yhdistäviä tekijöitä. Laaja, eri puolilta maailmaa koottu tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden tarkastella myös afrikkalaisten/mustien diasporatutkimuksen (African/Black diaspora studies) sovellettavuutta tutkittaessa erilaisia ja nopeasti muuttuvia yhteisöjä ja yhteiskuntia. Tutkimus tuo näkyviin myös miten diasporayhteisöt ovat muuttaneet yhteiskuntia ja kulttuureita. Lue lisää tästä projektista sen englanninkielisiltä sivuilta.

MoCADA eli Museum of Contemporary African Diasporan Arts, kesäkuu 2016.
MoCADA eli Museum of Contemporary African Diasporan Arts, kesäkuu 2016.

Kenttätyö eri maissa museoissa ja diasporayhteisöjen parissa, netti- ja muilla aineistoilla täydennettynä, mahdollistaa diasporayhteisöjen aseman, paikallisten erityispiirteiden ja yhteisöjen monimuotoisuuden tutkimisen. Museoissa ja näyttelyissä tuotettu aineisto tuo esiin myös diasporakulttuurien nopeaa globaalia kiertoa ja kertoo siitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä kertoa yhteisöistään ja asemastaan ja miten he haluavat sen tehdä.

Hankkeeni kumppanit ovat pääosin ulkomaisia tutkjoita, taiteilijoita, aktivisteja ja museoalan ammattilaisia. Suomalaisista museoista tärkeimmät kumppanit ovat Työväenmuseo Werstas Tampereella sekä Helinä Rautavaaran museo Espoossa. Projekissa ovat minun lisäkseni työskenneleet palkattuina tutkijoina tai tutkimusavustajina seuraavat henkilöt: Wisam Elfadl, Elina Seye, Liban Sheikh, Kristiina Poola, Warda Ahmed, Sanna Poelman, Jenni Nurmenniemi, Minna Leinonen, Janina Pankko ja Carol Dixon.

Kesällä 2019 Helinä Rautavaaran museolla järjestettyyn työpajaan osallistuneita espoolaisia nuoria inspiroi erityisesti Warda Ahmedin työ.